MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

合作計劃賺多少少推薦計劃

Aiyo0o.com 現正推出「賺多少少推薦計劃」,凡成功參加計劃者,當推薦顧客購買產品均可獲得該帳單的 5% 現金回贈。

想開網店攪小生意賺外快?
但自己入貨又怕唔啱市場變死貨?
仲要處理存倉、物流既問題!

想輕鬆賺錢又避走以上既風險,其實你可以選擇與我們 Aiyo0o.com 合作,由我們提供貨品俾你售賣,你只要搵到一個平台,例如 Blog、facebook、IG,就可以將我地既貨品上架發售,唔需要自己俾錢入貨,當有訂單時先同我地安排出貨,係咪好簡單呢?

我們歡迎一眾 Blogger、KOL、Youtuber、或其他網媒參與計劃,登記後每位參加者將獲發專屬推薦碼,任何顧客用推薦碼購物,你即可以獲取該張訂單總額的 5% 現金回贈。

我們更會在每個月結帳給你,等你輕輕鬆鬆「賺多少少」。

仲唔快啲聯絡我地傾傾點合作! 

品牌合作

我們亦歡迎與設計師或不同品牌、網店、實體店共同合作,銷售及推廣宣傳產品。

聯絡方法

Whatsapp:52871715